airco-energiedeskundige

 

 

VERPLICHTE AIRCO-KEURING VERMOGEN > 12 Kw

 

Energetische keuring.

 

Airco's met een nominaal koelvermogen

van meer dan 12 kW moeten regelmatig

energetisch gekeurd worden door een

erkende airco-energiedeskundige zodat

ze optimaal afgesteld zijn voor een zo

minimaal mogelijk energieverbruik,

rekening houdend met de koelings-

behoefte van het gebouw. Als de airco

op gebouwniveau bestaat uit een aantal

individuele installaties, worden de

vermogens hiervan steeds opgeteld.

 

De keuring is enkel verplicht voor comfortkoeling (voor lokalen/bureaus waar mensen wonen/werken), niet voor proceskoeling. Wanneer een airconditioningsysteem voor zowel comfort- als proceskoeling gebruikt wordt, valt het systeem wel onder de keuringsverplichting.

 

Hoe vaak moet de energetische keuring gebeuren?

 

Sinds 1 april 2007 moeten airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW regelmatig gekeurd worden door een bevoegde deskundige. Vanaf 10 april 2011 ligt de keuringsfrequentie als volgt vast.

Nominaal koelvermogen airco frequentie :

 

  1. > 12 kW en < 50 kW iedere 5 jaar
  2. ≥ 50 kW en < 250 kW iedere 3 jaar
  3. ≥ 250 kW iedere 2 jaar

info@energieberekeningen.be